เข้าระบบสมาชิก       

'

 

 


 

Driver ล่าสุดสำหรับ Chipset Ralink3070 ,Realtek8187L

 RTL8187L  Driver 

สำหรับผู้ใช้ WINDOWS 7,XP,Vista

สำหรับผู้ใช้ MacOS10.4

สำหรับผู้ใช้ Linux


 

Ralink 3070  Driver

สำหรับผู้ใช้ WINDOWS Xp,Vista,Win7

3070-3.1.4.0-3.0.9.0-1.0.4.0-Windows 2000.XP.Vista.7.rar

3070-3.1.4.0-3.0.9.0-1.0.4.0-Windows 2000.XP.Vista.7.rar

3070-4.1.3.0-3.2.4.0-1.1.2.0-Windows 2000.XP.Vista.7.rar

3070-4.1.7.0-3.2.9.0-1.1.7.0-Windows 2000.XP.Vista.7.8.rar


สำหรับผู้ใช้ OS Mac

สำหรับผู้ใช้  Linux

Copyright 2013 Suan-oi Network Comp Co.,Ltd. All rights reserved.